Här är några viktiga datum att komma ihåg inför kommande säsong.


- Söndagen den 25 februari


🤩Årsmöte kl 15:00.
Plats: Rustorps reningsverk, Reddvägen, Ronneby.- Lördagen den 27 april


😀Arbetsdag, kl 08:00-12:00


- Första veckan i maj


Vattnet sätts på för säsongen
Första veckan i maj, med reservation föratt det är frostfritt nattetid. Se meddelande på hemsidan.


- Lördagen den 18 maj


😎Sjösättning, Start kl 08:00
Förvara pallvirke, ställningar och vagnar,noga uppmärkt, på anvisad plats (bakom ”dungen”).


- Lördagen den 1 juni


😉Arbetsdag kl 08:00-12:00


- Lördagen den 1 juni


Båtklubbens dag, start kl 13:00 - ??

(Med reservation för väderleken)


- Lördagen den 21 september


Torrsättning Start kl 08:00
Var förberedd med ställningar och pallvirke.


- Lördagen den 28 september


Arbetsdag kl 08:00-12:00


- Mitten av oktober


Vattnet stängs av för säsongen
Avstängning sker mellan den 15-25 oktober. Vid nattfrost, sker avstängning tidigare! Se meddelande på hemsidan.Arbetsdagarna börjar kl 08:00 och avslutas kl 12:00. Förplägnad serveras på arbetsdagarna, som också alltid börjar med ett kortare medlemsmöte.


Arbetsplikten är fyra timmar/år. Men om man så önskar, är det möjligt att dela upp arbetsplikten på flera arbetsdagar eller anmäla sig till jobbpoolen (senast den 1 juni innevarande år).

Meddela arbetsledaren på arbetsdagen,och notera antal timmar i arbetslistan som har fullgjorts.