Jobbpoolen

-  - Så funkar det -  


Jobbpool - Så funkar det.


Från och med 2017 kan du som inte har möjlighet att medverka på våra ordinarie arbetsdagar (som alltid är förstahandsalternativet), anmäla dej till vår "jobbpool". Där kan du, efter avrop, få möjlighet att fullgöra din arbetsplikt på andra tider och dagar, än på våra ordinarie arbetsdagar. Vill du göra din arbetsplikt genom jobbpoolen, måste du anmäla dej enligt nedan SENAST den 1 juni innevarande år och anmälan gäller endast aktuellt kalenderår.


Skicka oss ditt mobilnummer (VIKTIGT med rätt mobilnummer) och meddela att du vill ingå i jobbpoolen i nedanstående formulär, så lägger vi in dej. Sedan kommer vi att söka dej via sms när behov uppstår på klubben. Alla i jobbpoolen kommer då att få förfrågan via sms samtidigt och den/dom person/er (beroende på behov) som då svarar först, kommer att få uppdraget och på så sätt fullgöra sin arbetsplikt.


Varierande arbetsuppgifter kommer att förekomma, allt från gräsklippning till vakttjänst och handräckning.


Arbetsplikten är 4 timmar/år. Om man tackar nej till erbjudna arbetsuppgifter/tillfällen utan giltigt skäl, kommer man att bli debiterad för utebliven arbetsplikt. Även om du har fullgjort din arbetsplikt via jobbpoolen, finns du kvar i jobbpoolen till årsskiftet. Det innebär att du kan få kallelse via gruppsms trots att du har gjort din arbetsplikt. I så fall kan du bara ignorera sms:en. Detta beror på att vi lättare ska kunna veta vilka som har gjort sin arbetsplikt via poolen.

Anmäl dej till jobbpoolen i formuläret nedan. Observera att du måste få en bekräftelse att du är registrerad i jobbpoolen!